Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2020 wordt aangepast/modification en cours

NL - FR

Nieuwsberichten

 • 16 jan

  Update kalender/calendrier 2020

  HIER vinden jullie de update van de kalender inclusief proeven, IMBA's en Ride NLGs.
  Vous trouverez ICI l'update du calenderier y compris les épreuves, les IMBAs et les Ride NLGs.

 • 15 jan

  Eetfestijnen/Soupers/...

  Zondag 19 januari: Groot eetfestijn t.v.v. / Souper en faveur de Kurt Vandekerckhove (Belgisch Kampioen/Champion de Belgique Oldtimers Pré92B)
  Zaal/Salle: De Volkskring - Dorp Zingem
  Menu: Ardeens gebraad of kalkoengebraad met warme groenten en kroketten /rôti Ardennois ou rôti de dinde avec légumes chaudes et croquettes (à volonté)
  Prijs/Prix: 17€ p/p (kind/enfant: 10€ p/p)

  • Zaterdag 25 januari (18h-22h): Eetfestijn t.v.v./Souper en faveur de Silke & Lenie Van Nieuwenhove.
   Zaal-café/Salle-café: Basisschool Duizendpootjes, Binnenstraat 157, Aalst
   Menu: varkenshaasje, groenten en kroketten/kip, appelmoes of groenten en kroketten/ filet de porc, légumes et croquettes/poulet, compote ou légumes et croquettes
   Prijs/Prix: 17€ p/p (kids/enfants -12j/ans: 12€ p/p)
   Kaarten/cartes via [email protected] - Info: 0484 30 44 95 / 0476 45 02 85

  • Zondag 26 januari: Grote Winter BBQ t.v.v. Lando Vleminckx - Juniors 85cc/ Dimanche 26 janvier: BBQ hirvernale en faveur de Lando Vleminckx - Juniors 85cc.
   Zaal-café/Salle-café: Heren van Zichem, Markt 39, 3271 Zichem
   Menu: 3 stukken vlees & groenten buffet / 3 morceaux de viande & buffet légumes
   Prijs/Prix: 16€ p/p
   Voorverkoop/prévente: Gunter: 0495 53 09 49

  • Zondag 26 januari: Eetdag t.v.v. /Souper en faveur de SVD MX-team (Robbe & Cisse Simons & Maarten Van Dessel" 11u30 - 20u.
   Zaal/Salle: Onder de Toren - Haacht (achter de Kerk/derrière l'église)
   Menu: balletjes in tomatensaus - stoofvlees - videe - koude schotel - curryworsten - met frietjes of brood
   boulettes sauce tomate - carbonade - vidé - plat froid- fricandelles - avec frites ou pain

 • 25 dec

  Happy Holidays!

 • 21 dec

  Opsturen vergunningkaart / envoi de votre carte de licence

  Beste piloot,
  Indien je wenst dat je VMCF vergunningskaart 2020 met de post wordt opgestuurd naar je thuisadres voor de start van het seizoen (bv. Om te gaan trainen in het buitenland), voeg dan een envelop met daarop je naam en adresgegevens + postzegel toe bij het opsturen van je vergunningspapieren.
  Je kaart wordt dan opgestuurd per post van zodra alles in orde is.

  Sportieve groeten,
  Het VMCF bestuur


  Cher/Chère pilote,
  Si vous souhaitez que votre carte de licence VMCF 2020 soit envoyée par la poste à votre adresse privée avant le début de la saison (p.ex. pour pouvoir aller s’entrainer à l’étranger), ajoutez une enveloppe mentionnant vos coordonnées + timbre quand vous renvoyez vos papiers de licence.

  Votre carte sera ensuite envoyée par la poste une fois que tout est en ordre avec votre licence.

  Salutations sportives.
  Le conseil VMCF

 • 08 dec

  Kalender 2020 - check it out

  Benieuwd om een eerste blik te werpen op de VCMCF kalender voor 2020?

  Klik dan HIER en check 'm out.

  Uiteraard kunnen wijzigingen zich nog steeds voordoen wat betreft locaties.
  De proeven, Ride NLG en de speciallekes worden later nog toegevoegd. IMBA wedstrijden kunnen nog steeds gewijzigd worden.


  Curieux de voir le calendrier VMCF 2020?

  Cliquez ICI et consultez-le maintenant.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.
  Les épreuves, Ride NLG et autres ... seront rajoutées plus tard. Les concours IMBA peuvent toujours changer.

 • 13 nov

  Vergunningsaanvraag/Demande de licence 2020

  Op de link hieronder vinden jullie de vergunningsaanvraag voor 2020.
  La demande de licence 2020 se trouve sur le lien ci-dessous.

  2020-vergunningsaanvraag-demande-de-l...

 • 07 okt

  Up to 2020 ...

  Het VMCF seizoen zit er op, en ... wat een jaar!

  De voorbereidingen voor 2020 zijn intussen volop aan de gang.
  We hopen dat volgend jaar eens zo goed wordt of zelfs beter.

  Wij danken dan ook graag alle piloten, supporters, medewerkers, ... die er elke week bij waren.
  Zonder jullie was het lang niet zo'n succes geweest.

  Zet alvast zaterdag 26 oktober (kalendervergadering) en zaterdag 30 november (kampioenenbal) in jullie agenda.
  Meer info volgt later.


  La saison de cross VMCF vient de se terminer, et oui, c'était une superbe année!

  Les préparations pour 2020 sont actuellement en cours.
  Nous éspérons que 2020 sera encore mieux que 2019.

  Nous remercions les pilotes, spectateurs, collaborateurs ... qui étaient présents chaque semaine.
  Sans vous cela n'aurait pas été un tel succès.

  Notez déjà les dates suivantes dans vos agendas!
  samedi 26 octobre - organisation du calendrier
  samedi 30 novembre - ball du cross.
  Plus d'infos suivront plus tard.

  En avant vers 2020 ...

 • 14 sep

  Update Kersbeek: onmiddellijke diskwalificatie / disqualification immédiate

  Naar aanleiding van de vechtpartij zondagavond in Kersbeek werden de nodige sancties getroffen. De betrokken personen hebben via onze advocaten een aangetekend schrijven ontvangen niet meer welkom te zijn op de VMCF. Ze werden bovendien onmiddellijk geschorst voor de rest van 2019. Ook in 2020 zullen zij geen VMCF vergunning toegekend krijgen.

  Suite à l’altercation physique qu’il y a eu dimanche soir à Kersbeek, les sanctions nécessaires ont été prises. Les personnes concernées ont reçu via nos avocats une lettre recommandée ne plus être le bienvenu à la VMCF. Ils ont immédiatement été disqualifiées pour le reste de 2019. Aussi pour 2020 aucune licence ne sera accordée par la VMCF.

 • 22 jan

  IMBA

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op [email protected] of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  meer info: www.imba-mx.com
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op [email protected] of telefonisch via Martin Roels.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event