Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen.
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement

VMCF reglement 2014 klik hier
Règlement VMCF 2014 clicquez ici

Nieuwsberichten

 • 30 aug

  Motocross Huldenberg 30 & 31/08
  31 aug motorcross @ huldenberg

  Update 28/8:
  Na de regen van de voorbije dagen, zijn de weergoden ons goedgezind. Ze voorspellen zeer weinig of zelfs geen regen meer. Het parcours ligt in perfecte staat en het rennerspark is berijdbaar. Wij verwelkomen jullie dan ook graag te Huldenberg van het weekend en hopen op een geslaagd crossweekend.

  Après la pluie des derniers jours, ils annoncent très peu ou même plus de pluie pour ce weekend. Le parcours se trouve en parfait état et le parking des pilotes est bon. Nous vous acceuillons donc avec plaisir à Huldenberg et nous comptons sur un weekend réussi.


  Het is bijna zover! Team IN-TEAM heet jullie allemaal welkom op het mooie en natuurlijk licht heuvelachtig parcours te Huldenberg op 30 en 31 augustus.

  Het parcours is toegankelijk vanaf vrijdag 17h00.
  Op vrijdagavond is er een optreden in de tent van een lokale band “The Starfighters” vanaf 21h00. Ambiance gegarandeerd!

  Op zaterdag is het oldtimercross + een vrijetijdsreeks (trainingen vanaf 9h00 – reeksen vanaf 10h30) gevolgd door vrije trainingen van 14h30 tot 18h00.
  S’avonds is er eetgelegendheid in de tent vanaf 18h00 dit ten voordele van Team IN-TEAM. Halve Kip aan ‘tspit met aardappeltjes en groentjes of appelmoes: 13€ p/p. Reservatie gewenst op 0476/31 58 56 (Cindy) of 0475/75 79 93 (Wendy). Nadien “DJ Steve”.

  Op zondag, volledig VMCF programma met proef voor de juniors, de nationalen, de inters, de dames, de pitbikes en de zijspannen.

  Belangrijk: DAAR DE MOBILHOMES OP EEN STOPPELVELD STAAN, IS HET VAN DE BRANDWEER EN DE BOER VERBODEN OM TE BARBECUEN DIT OMWILLE VAN BRANDGEVAAR! HOU JE AAN DEZE REGEL AUB!

  Wij hopen op een talrijke opkomst en een zonnig crossweekend!

  Tot dan, greetz Team IN-TEAM !


  Ca y est presque. Team IN-TEAM vous souhaite les bienvenues sur le circuit naturel et légèrement vallonné à Huldenberg le 30 et 31 août.

  Le circuit sera accessible à partir du vendredi à 17h00.
  Le vendredi soir, il y aura un concert d’une bande locale « The Starfighters » à partir de 21h00. Ambiance garantit !

  Le samedi, nous démarrons avec les Oltimers + une catégorie des non-affiliés (entrainements à-p-d 9h00, manches à-p-d 10h30) suivi par des entrainements libres de 14h30 à 18h00.

  Le soir à partir de 18h00, possibilité de manger au chapiteau en faveur du Team IN-TEAM : demi-poulet rôti avec pommes de terre et légumes (froides) ou compote au prix de 13€ par personne. Réservation souhaitée au 0476/31 58 56 (Cindy) ou 0475/75 79 93 (Wendy). Après DJ Steve.

  Le dimanche, programme VMCF complet avec des épreuves pour les juniors, les nationaux, les inters, les dames, les pitbikes et les side-cars.

  Important: IL EST INTERDIT DES POMPIERS DE FAIRE DU BARBEQUE POUR DES RAISONS D’INCENDIE! MERCI DE VOUS TENIR A CE REGLE SVP!

  Nous comptons sur votre présence en nombre et un weekend cross ensoleillé.

  Rendez-vous donc à Huldenberg.

  Greetz, Team IN-TEAM

  GPS: Ganspoel (via de Limburg Stirumlaan) Huldenberg

 • 25 aug

  Update VMCF kalender - update calendrier VMCF - 25/08/2014

  Hierbij de meest recente update van de kalender 2014 inclusief de proeven. Wijzigingen zijn nog mogelijk.
  Voici l'update le plus récent du calendrier 2014 y compris les épreuves. Des changements sont encore possibles.

  Vilvoorde zal doorgaan op 14/9 en Zemst op 21/9 / Vilvoorde aura lieu le 14/9 et Zemst le 21/9

  championship

 • 28 jul

  Motocross Werchter

  Goed nieuws:

  De motorcrosswedstrijd te Werchter zal doorgaan op zondag 7 september (dit ter vervanging van Silly).

  Bonne nouvelle:

  Le motocross à Werchter aura lieu le dimanche 7 septembre (remplace Silly)

 • 29 jun

  Info vergunning/licence

  VERGUNNING - LICENCE
  Daar we in de helft van het motorcross seizoen zitten, zakt de prijs voor een jaarvergunning vanaf dit weekend naar 200 Euro.
  Vu que nous nous trouvons au milieu de la saison de motocross, le prix d’une licence annuelle baisse à 200 Euro à partir de ce weekend.

 • 19 dec

  Berichtgeving NIEUW MOTORSPORTSEIZOEN - info NOUVELLE SAISON MOTOCROSS 2014

  Tot op heden is er geen samenwerking meer met VMBB voor het seizoen 2014. De berichtgeving vanuit VMBB aangaande verzekeringsdoeleinden laat heel wat onduidelijkheid bestaan.
  Als zekerheid kunnen we meegeven dat elke organisatie van UMC deelgenoten (VLM, VMCF,
  MC LILLE en AMC GENK), de nodige BLOSO erkende verzekering geniet voor elke sportverzekerden en hun motorcross evenementen. Elke organisatie dient een goedkeuring te dragen van de gouverneur van de provincie. Deze goedkeuring kan enkel bekomen worden indien er een correcte verzekering is afgesloten die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Overheid/BLOSO.
  Vandaar dat ELKE UMC DEELGENOOT zondermeer VOLDOET aan de benodigde VERZEKERING onder VOORWAARDEN zoals opgelegd door de VLAAMSE OVERHEID/BLOSO.
  Verder hoeft geen enkele deelgenoot van UMC zijn verantwoording af te leggen tegenover VMBB, en moet ook de reden van NIET SAMENWERKING niet gezocht worden onder de mantel van verzekeringsdoeleinden, maar heeft het enkel te maken met het feit dat UMC niet aanvaard kon worden als gelijkwaardige partner voor wat betreft motorcross.

  INFO VANUIT UMC DEELGENOTEN (VLM, VMCF, MC LILLE, AMC GENK)

  Voor het seizoen 2014 is er geen mogelijkheid meer tot bijvergunningen, daar er geen verdere samenwerking is met VMBB. Vandaar dat elke mogelijke licentiehouder die een vergunning wenst te onderschrijven bij één van de UMC deelgenoten, een volwaardige vergunning van de desbetreffende federatie/club dient op te nemen.
  Verder wil dit ook zeggen dat er gevolg gegeven moet worden aan de gezamenlijke regelgeving van UMC in verband met maximaal 5 afvaardigingen per seizoen naar een niet UMC organisatie.
  Afvaardigingen dienen enkel aangemaakt te worden als er op de welbepaalde dag een wedstrijd gepland staat voor de UMC licentiehouder.
  Elke UMC licentiehouder is verplicht zijn afvaardigingen tijdig en minstens 2 weken voordien aan te vragen.


  A ce jour, il n’y a plus de collaboration avec la VMBB pour la saison 2014. Les informations venant de la VMMB concernant les assurances laissent apparaître beaucoup d’incertitudes..
  Nous pouvons vous garantir que chaque entité de l’UMC (VLM, VMCF, MC LILLE et AMC GENK), disposent bien de l’assurance BLOSO reconnue et nécessaire pour chaque sportif assuré et leurs événements motocross. Chaque organisation doit obtenir une autorisation du gouverneur de la province. Cette autorisation ne peut être obtenue qu’en cas de la possession d’une assurance qui remplit les conditions imposées par le gouvernement flamand/BLOSO.
  De ce fait CHAQUE ENTITE UMC POSSEDE automatiquement l’ASSURANCE requise dans les CONDITIONS imposées par le GOUVERNEMENT FLAMAND/BLOSO.
  De plus, aucune entité de l’UMC ne doit se justifier auprès de la VMBB. De plus, la raison de la NON-COOPERATION ne doit pas être cherchée dans le domaine des assurances, mais bien dans le fait que l’UMC ne pouvait pas être acceptée comme partenaire équivalent en ce qui concerne le motocross.

  INFO DE LA PART DES ENTITES DE L’UMC (VLM, VMCF, MC LILLE, AMC GENK)

  Etant donné qu’il n’y a plus de collaboration avec la VMBB, il n’est plus possible de prendre des licences “complémentaires” pour la saison 2014.
  C’est pourquoi chaque détenteur potentiel d’une licence qui souhaite en souscrire une auprès d’une entité de l’UMC doit souscrire une licence à part entière de la fédération/club concernée.
  Ceci veut également dire que les règles collectives de l’UMC concernant le maximum de 5 mandats (accords) par saison pour participation auprès d’une organisation non-UMC doivent être respectées.
  Les mandats (accords) doivent uniquement être faits lorsqu’un concours est planifié le jour même pour le détenteur de la licence UMC.
  Chaque détenteur de licence UMC est tenu de faire sa demande de mandat à temps et à heure et minimum deux semaines à l’avance.

 • 28 okt

  Nieuwe regel - Nouveau règle IMBA

  Op de inrichtersvergadering van vrijdag 18 oktober jl. werd een nieuwe regel overeengekomen aangaande de IMBA rijders vanaf 2014.

  Wat is er nieuw voor 2014?
  De piloot die wenst deel te nemen aan de IMBA wedstrijden, moet beschikken over een hoofdvergunning in de VMCF federatie.
  Bovendien moet de piloot MINSTENS de voorziene VMCF proeven rijden in de VMCF federatie (10 proeven + 1 finale: exact aantal nog exact te bepalen).


  Lors de la réunion des organisateurs du vendredi 18 octobre dernier, un nouveau règle pour 2014 a été convenu pour les pilotes participant à l’IMBA.

  Quoi de neuf pour 2014?
  Chaque pilote qui souhaite participer aux concours IMBA doit avoir une licence principale de la VMCF.
  En outre, ce pilote doit AU MOINS disputer les épreuves prévues du championnat de la VMCF (10 épreuves + 1 finale : nombre exact encore à déterminer).

 • 25 okt

  Vergunningsaanvraag 2014 - demande de licence 2014

  Goed nieuws! De prijs voor een vergunning is gedaald.

  • Prijs jaarvergunning tot 31/12/13: 225€
  • Prijs jaarvergunning van 1/01/14 t.e.m. 31/01/14: 240€
  • Prijs jaarvergunning vanaf 1/02/14: 250€

  Ook in de jeugdklasse verlaagt de kostprijs van een vergunning.
  Voor de snelle beslissers is de prijs 180€ (t.e.m. 31/12/2013) en vanaf 01/01/2014 verhoogt de prijs naar 190€.
  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.
  Gezien dames en pitbikes wekelijks aan bod komen, zullen zij vanaf 2014 de prijs van een normale jaarvergunning betalen.

  Download hier 2014-vergunningsaanvraag-demande-de-l... je vergunningsaanvraag voor 2014 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.
  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.

  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 of via email naar [email protected]
  Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).


  Bonne nouvelle! Le prix de la licence a diminué.

  • Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2013 : 225€
  • Prix d’une licence annuelle d(media:116)u 1/01/14 au 31/01/14 : 240€
  • Prix d’une licence annuelle àpd 1/02/14 : 250€

  Le prix d’une licence diminue également dans la catégorie “jeunesse”. Pour ceux qui décident rapidement, le prix sera 180€ (jusqu’au 31/12/2013). Le prix augmentera à 190€ àpd 01/01/2014.
  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.
  Etant donné que les dames et les pitbikes roulent chaque semaine, ils devront payer le prix normal d’une licence àpd 2014.
  Téléchargez ici 2014-vergunningsaanvraag-demande-de-l... votre demande de licence 2014 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence dûment complétée et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.

  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 ou par mail à [email protected]
  Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event