Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement

Hieronder vindt u de update van het reglement 2017 – gelieve dit aandachtig door te lezen
De belangrijkste wijzigingen bevinden zich bij artikel 18 :
- elke piloot 5 aanwezigheidspunten zal krijgen per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen is voorbijgereden). Dit gaat in vanaf de eerste proef tot de finale.
- Jeugd 1-2-3: er worden geen wedstrijden meer geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen
vmcf-reglement-2017-2.pdf

Voici l’update du règlement 2017 – merci de le parcourir attentivement
Les changements les plus importants se trouvent dans l’article 18
- Chaque pilote reçoit 5 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges). Ceci se fera à partir de la première épreuve jusqu'à la Finale.
- Manches des écolages (1-2-3): Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison.
reglement-vmcf-2017-2.pdf

Nieuwsberichten

 • 26 aug

  26/08 & 27/08 Cross Huldenberg

  Het weekend van 26 en 27 augustus verwelkomt Team IN-TEAM jullie op het mooie en natuurlijk licht heuvelachtig parcours te Huldenberg.

  Het parcours is toegankelijk vanaf vrijdag 17h00.

  Op vrijdagavond is er een optreden in de tent van een lokale band “The Starfighters”.

  Op zaterdag komen de Oldtimers en de Mobs aan de beurt (trainingen vanaf 9h00 – reeksen vanaf 10h30) gevolgd door vrije trainingen van 15h30 tot 18u30.

  Zaterdagavond is er eetgelegenheid in de tent vanaf 19h00 dit ten voordele van Team IN-TEAM. Halve Kip aan ‘t spit met aardappeltjes, groentjes en appelmoes: 15€ p/p.

  Op zondag, alle categorieën aan de start met uitzondering van de zijspannen.
  BELANGRIJK: We starten met de eerste reeks al om 9u00. Trainingen vanaf 7u30!!!
  Speciaal uurschema gezien de IMBA MX open races. Zie bijlage.
  Er is op zondag proef voor de categorieën 2 en 3.

  BELANGRIJK: DAAR DE MOBILHOMES OP EEN STOPPELVELD STAAN, IS HET VAN DE BRANDWEER EN DE BOER VERBODEN OM TE BARBECUEËN/VUUR TE MAKEN DIT OMWILLE VAN BRANDGEVAAR! HOU JE AAN DEZE REGEL AUB!

  Team IN-TEAM hoopt op een talrijke opkomst en een zonnig crossweekend!


  Le weekend du 26 et 27 août, Team IN-TEAM vous souhaite les bienvenues sur le circuit naturel et légèrement vallonné à Huldenberg

  Le circuit sera accessible à partir du vendredi à 17h00.

  Le vendredi soir, il y aura un concert d’une bande locale « The Starfighters ».

  Le samedi, nous démarrons avec les Oldtimers et les Mobs (entrainements à-p-d 9h00, manches à-p-d 10h30) suivi par des entrainements libres de 15h30 à 18h30.

  Le samedi soir à partir de 19h00, possibilité de manger au chapiteau en faveur du Team IN-TEAM : demi-poulet rôti avec pommes de terre, légumes (froides) et compote au prix de 15€ par personne.

  Le dimanche, toutes les catégories au départ à l’exception des sidecars.
  IMPORTANT : Nous démarrons la première manche déjà à 9h00, entrainements officiels àpd 7h30 !!! Horaire spéciale vu l’IMBA MX OPEN. Voir annexe.
  Le dimanche des épreuves pour les catégories 2 et 3.

  IMPORTANT: IL EST INTERDIT DES POMPIERS DE FAIRE DU BARBEQUE/FEU POUR DES RAISONS D’INCENDIE! MERCI DE VOUS TENIR A CE REGLE SVP!

  Team IN-TEAM compte sur votre présence en nombre et un weekend cross ensoleillé.

  uurschema-horaire-huldenberg-zondag-d...

  GPS: Ganspoel (via de Limburg Stirumlaan) Huldenberg

 • 25 aug

  Werken te Huldenberg - Travaux à Huldenberg

  Door lokale werken in Huldenbergcentrum (dorpskern volledig afgesloten) raden wij de volgende routes aan:

  vanuit Gent de E40 richting Brussel.
  Neem afrit 22 ‘Bertem’. Vervolgens de N3 richting Tervuren.
  Sla aan Subaru/Jaguargarage Vandenplas links af.
  Deze hoofdbaan helemaal verder volgen tot in Vossem daarna de peiltjes van de cross verder volgen.

  vanuit Hasselt de E313 richting Antwerpen/Brussel.
  Neem vervolgens de E314 richting Leuven/Genk/Brussel. Neem afrit 15 ‘Leuven’.
  Sla aan de eerste verkeerslichten rechtsaf richting Huldenberg.
  Deze baan volledig volgen tot aan de apotheker in Huldenberg, daarna de peiltjes van de cross verder volgen.

  vanuit Namen de E411 richting Brussel.
  Neem afrit 3 ‘Overijse’. Vervolgens de peilen van de wegomlegging verder volgen tot in Huldenberg.
  OF via Waver en Terlanen naar Huldenberg. Vervolgens de peilen van de wegomlegging verder volgen.


  A cause des travaux à Huldenberg centre, nous vous conseillons de prendre les routes suivantes :

  venant de Gand: prendre la E40 direction Bruxelles.
  Ensuite prendre la sortie 22 ‘Bertem’ et prendre la N3 direction Tervuren.
  Au garage Vandenplas (Subaru/Jaguar), prendre gauche. Ensuite suivre la rue principale pour arriver à Vossem.
  A partir de là, suivre les flèches du motocross.

  venant de Hasselt : prendre la E313 direction Anvers/Bruxelles.
  Ensuite prendre la E314 direction Louvain/Genk/Bruxelles et prendre la sortie 15 ‘Louvain’.
  Aux premiers feux de circulation, prendre droite vers Huldenberg.
  Continuer cette rue jusqu’à la pharmacie à Huldenberg. A partir de là, suivre les flèches du motocross.

  venant de Namur : prendre la E411 direction Bruxelles.
  Ensuite prendre la sortie 3 ‘Overijse’ et puis suivre déviation jusqu’ à Huldenberg.
  OU vous pouvez venir via Wavre, Terlanen jusqu’à Huldenberg et puis suivre la déviation.

 • 21 aug

  Cross Vollezele 3/9

  Op zondag 3 september, afspraak op het gekende heuvelachtig parcours te Vollezele.

  Op zaterdag vrije trainingen van 15h00 tot 18h00.

  Op zondag gewoon VMCF programma. Alle reeksen komen aan bod.
  Er is proef voor categorie 1 + finale van de jeugd. Er wordt tijd voorzien voor alle jeugd voor een ereronde.

  Wij hopen op een talrijke opkomst en spannende reeksen.
  Tot in Vollezele!


  Le dimanche 3 septembre, rendez-vous sur le circuit vallonné à Vollezele.

  Le samedi il y aura des entrainements libres de 15h00 à 18h00.

  Le dimanche il y aura un programme VMCF normal. Courses pour toutes les catégories.
  Epreuves pour la catégorie 1 + Finale des Jeunes/Ecolages. Du temps sera prévu pour les écolages afin de rouler un tour d’honneur.

  Nous espérons vous accueillir à Vollezele et nous nous attendons à de nombreuses courses captivantes.
  Rendez-vous donc à Vollezele !

  GPS: Langestraat, 1570 Vollezele

 • 15 jul

  Wijziging finale jeugd - Modification Finale écolages & extra mini kampioenschap - mini-championnat supplémentaire

  Omwille van de 3 landen wedstrijd die doorgaat op 16/9 in Weilerswist - Duitsland, zal de finale van de jeugd niet plaatsvinden in Veulen op 17/09 maar in Vollezele op 03/09.
  Er wordt in Vollezele tijd voorzien voor alle jeugd voor een ereronde.

  Om alnsog een extraatje te doen voor de jeugd, wordt een serie van 3 superfinales voorzien, verspreid over 3 zondagen (Wachtebeke, Veulen, Wambeek).
  Dit is dus een extra reeks naast de 2 standaardreeksen.
  Het gaat om een mini-kampioenschap waarbij de eerste 5 gehuldigd worden te Wambeek.


  Suite à la compétition des 3 pays qui aura lieu le 16/9 à Weilerswist - Allemagne, la finale des écolages n'aura pas lieu à Veulen le 17/09 mais à Vollezele le 03/09.
  A Vollezele du temps sera prévu pour l'écolage afin de rouler un tour d'honneur.

  Afin de faire un petit-extra pour les écolages, une série de 3 super finales sera prévue, réparties sur 3 dimanches (Wachtebeke, Veulen, Wambeek).
  Ceci est donc d'une manche supplémentaire à côté des manches standards.
  Il s'agit d'un mini-championnat et les 5 premiers seront honorés à Wambeek.

  UPDATE KALENDER - CALENDRIER

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

 • 18 mei

  3 landen wedstrijd: jeugd - Compétition 3 pays: jeunes

  3 LANDEN WEDSTRIJD JEUGD (BELGIË, NEDERLAND, DUITSLAND)

  Data:
  10/06: Koningshooikt
  16/09: Weilerswist (Duitsland)
  1/10: Horst (Nederland)

  Er wordt gereden in volgende klassen
  50cc
  65cc kleine wielen + grote wielen aparte klassering
  85 cc kleine wielen + grote wielen aparte klassering
  MX2 jeugd
  Quads jeugd aparte klassering

  In de 65cc en de 85cc rijden de kleine en de grote wielen samen maar ze worden apart geklasseerd. Samenvoeging is noodzakelijk omdat Duitsland maar een 65cc en een 85cc klasse heeft. Bij te volle klassen worden er series en finales verreden. Alle klassen rijden een tijdstraining voor opstelling in het rennerspark.
  Om dezelfde startnummers te voorkomen en rijders niet op te zadelen met extra kosten voor nieuwe nummers, werd besloten dat de rijders de letter van hun land voor hun nummer moeten plaatsen. B=België, D=Duitsland, N=Nederland.

  Bij deelname, krijgt de piloot de aanwezigheidspunten van de VMCF.

  Om alles vlot te laten verlopen, dient er op voorhand ingeschreven te worden, dit op ten laatste zaterdag 3 juni. Inschrijvingsformulieren zijn ter beschikking tijdens de inschrijvingen op zaterdagavond en zondagochtend.


  COMPETITION 3 PAYS JEUNES (BELGIQUE, PAYS-BAS, ALLEMAGNE)

  Dates :
  10/06: Koningshooikt
  16/09: Weilerswist (Allemagne)
  1/10: Horst (Pays-Bas)

  La compétition se fera dans les catégories suivantes :
  50cc
  65cc petites roues + grandes roues classement individuel
  85 cc petites roues + grandes roues classement individuel
  MX2 jeunes
  Quads jeunes classement individuel

  Dans les 65cc et les 85cc les petites et grandes roues concourront ensemble, mais il y aura un classement séparé. Il est nécessaire de les faire rouler ensemble puisque l’Allemagne n’a qu’une catégorie 65cc et une catégorie 85cc. Toutes les catégories feront des entrainements chronométrés pour pouvoir connaître la place de départ dans le parc des pilotes.
  Afin d’éviter les mêmes numéros de départ et afin d’éviter des coûts supplémentaires pour les pilotes, il a été décidé que les pilotes mettent la lettre du pays devant leur numéro.
  B=Belgique, D= Allemagne, N=Pays-Bas.

  Si un pilote participe à cette compétition, il recevra ses points de présence de la VMCF.

  Pour que tout se déroule bien, il faut s’inscrire à l’avance, ce le samedi 3 juin au plus tard. Des formulaires d’inscriptions seront à disposition lors des inscriptions le samedi soir et le dimanche matin.

  inschrijvingsformulier 3-landen wedstrijd/formulaire d'inscription compétition 3 pays

 • 15 mei

  VMCF kalender 2017 - Calendrier VMCF 2017- UPDATE 15/05/2017

  In bijlage vindt u de update van de kalender.

  Wat is er gewijzigd?
  - Er zullen geen zijspannen rijden in Moresnet en Huldenberg
  - In Kersbeek zal de jeugd op zaterdag rijden.

  Uiteraard zijn wijzigingen in de kalender nog steeds mogelijk.


  En annexe, vous trouverez un update du calendrier 2017.

  Quels sont les changements?
  - Il n'y aura pas de Side-Cars à Moresnet et à Huldeberg
  - A Kersbeek, l'écolage concourrera le samedi

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

  Nous espérons ainsi de pouvoir vous offrir un super calendrier 2017 !
  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-2017-dd...

 • 21 jan

  Laatste nieuwtjes -Dernières nouvelles

  • Er is terug de mogelijkheid een bijvergunning te nemen om UMC piloten de kans te geven bij VMBB te rijden en omgekeerd. Dus VMBB piloten kunnen ook een bijvergunning nemen bij VMCF of andere UMC leden.

  • Piloten van VLM, MC Genk of MC Lille die interesse hebben om deel te nemen aan IMBA wedstrijden kunnen contact opnemen met het VMCF bestuur.


  • Il est de nouveau possible de prendre une « licence complémentaire » pour offrir la possibilité aux pilotes UMC de rouler à la FMBB et vice-versa. Donc les pilotes FMBB peuvent aussi prendre une licence complémentaire auprès de la VMCF ou autres membres de l’UMC.

  • Des pilotes de la VLM, MC Genk ou MC Lille qui sont intéressés de participer aux compétitions IMBA peuvent prendre contact avec la VMCF.

 • 31 okt

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2017

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2017.

  Prijs jaarvergunning tot 31/12/16 (inclusief dames & pitbikes): 225€
  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/17: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs voor de snelle beslissers 190€ (t.e.m. 31/12/2016) en vanaf 01/01/2017 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  Download hier je vergunningsaanvraag voor 2017 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2017.

  Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2016 (y compris les dames et les pitbikes): 225€
  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/17: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 190€ pour ceux qui se décident rapidement (jusqu’au 31/12/2016). Le prix augmentera à 200€ àpd 01/01/2017.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  Téléchargez ici votre demande de licence 2017 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 37 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

 • 22 mrt

  Uurschema's - Horaires

  In bijlage de uurschema's met en zonder zijspannen.
  Uiteraard zijn aanpassingen mogelijk op de dag van de wedstrijd. In geval van een speciaal programma zal dit worden vermeld op de site.


  En annexe, vous trouverez les horaires avec et sans sidecars.
  Il va de soi que des modifications sont possible le jour de la course. En cas d'un programme spécial, vous le trouverez sur le site.

  uurschema-horaire-2016-no-sidecars.pdf

  uurschema-horaire-2016-with-sidecars.pdf

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event