Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2019

NL 2019 - FR 2019

Nieuwsberichten

 • 21 apr

  Geen cross te Vollezele op 21 en 22 april/Pas de cross à Vollezele les 21 et 22 avril

  Spijtig genoeg moeten we jullie meedelen dat we eerder week negatief advies hebben gekregen van de gemeente Galmaarden wat de cross te Vollezele betreft.
  Het nieuwe college van burgemeester en schepenen heeft beslist om maar 1 vergunning toe te kennen en die gaat jammer genoeg naar een andere federatie.
  Er zal dus geen cross zijn tijdens het paasweekend!
  Artikel gemeente Galmaarden
  Malheureusement, nous devons vous annoncer que nous avons reçu un avis négatif de la commune de Galmaarden en début de cette semaine concernant le cross à Vollezele.
  Le nouveau collège des bourgemestre et échevins à décider de n’accorder 1 seul permis et malheureusement le permis à été donné à une autre fédération.
  Il n’y aura donc pas de cross pendant le weekend de Pâques.

 • 16 apr

  27 & 28/04: Cross Genk

  Op zaterdag 27 april en zondag 28 april zijn we te gast bij team MX Fearless op het gekende circuit te AMC Genk voor een internationale motorcross wedstrijd.

  Het rennerspark opent op vrijdag vanaf 16u00. ’s Avonds MX Party met DJ Swijssen.

  Op zaterdag vindt de BeNeDu (België-Nederland-Duitsland) Cup plaats voor de jeugd.
  MX2 piloten tot en met 18 jaar kunnen ook meerijden op zaterdag bij de BeNeDu.
  Meer info bij JDS via 0476/41 30 07.
  Ook de dames, pitbikes, Nieuwelingen MX2 en een reeks Oldtimers rijden op zaterdag.
  Gelieve de uurschema’s onderaan goed na te kijken!

  ’S Avonds opnieuw MX party met DJ Swijssen.

  Op zondag is het de beurt aan de Nieuwelingen, Juniors, Experten, Recreanten, Nationalen, Inters en de Zijspannen. Hier heeft de wedstrijd ook een internationaal karakter, nl VMCF versus DAMCV.

  Iedereen van harte welkom. Wij hopen op een prachtig crossweekend.


  Les samedi 27 avril et dimanche 28 avril, team MX Fearless vous accueillera au célèbre circuit de AMC Genk pour un concours motocross international.

  Le parking sera ouvert le vendredi à partir de 16h00.
  Le vendredi soir une soirée MX avec DJ Swijssen se trouve au programme.

  Le samedi, il y aura le Cup BeNeDu des jeunes (Belgique-Pays-Bas-Allemagne).
  Les pilotes MX2 jusque 18 ans peuvent également participer au BeNeDu le samedi.
  Plus d’infos? Contactez JDS au 0476/41 30 07.
  Les Dames, Pitbikes, Débutants MX2 et les Oldtimers concourront également le samedi.
  Merci de bien consulter les horaires ci-dessous.

  Le samedi soir, de nouveau soirée MX avec DJ Swijssen.

  Le dimanche, courses pour les Débutants, les Juniors, les Experts, les non-affiliés, les Nationaux, les Inters et les Sidecars. Aussi ce jour-là, il s’agit d’un concours international, c-à-d la VMCF contre la DAMCV.

  Tout le monde est le bienvenu et nous comptons sur un weekend de cross ensoleillé.

  Uurschema zaterdag/Horaire samedi

  Uurschema zondag/Horaire dimanche

  GPS: Horenbergdam, Damstraat 5, 3600 Genk

 • 03 apr

  MX JUNIOR DAYS

  Meer info/plus d'info: JDS 0476 41 30 07

 • 04 mrt

  NIEUWS VMCF JEUGD – NOUVELLES ECOLAGES VMCF

  De jeugd? Bij de VMCF zit men niet stil, we werken verder aan de jeugd, onze toekomstige piloten.

  MINIMUM LEEFTIJDEN JEUGD
  Basisopleiding vanaf 6 jaar
  Jeugd 1 Initiatie automaten 50 cc + 65 cc (vanaf 6 jaar)
  Jeugd 2 Nieuwelingen: 65 cc & 85 cc geschakeld (vanaf 8 tot - 12 jaar)
  Jeugd 3 Junioren 85 cc & aspiranten 125 cc 2T of 150cc 4T (vanaf 11 tot -14 jaar)

  Jeugdreeksen (Jeugd 1-2-3):
  Voor de jeugd worden een VMCF “kampioenschap” ingelast en 3 extra’s:

  1) VMCF-kampioenschap: 11 proeven + 1 Finale

  2) KTM/HUSQVARNA/PPS regelmatigheidscriterium
  Vanaf de eerste cross t.e.m. de laatste cross tellen alle wedstrijden voor het regelmatigheidscriterium, ook die op zaterdag. Er worden geen wedstrijden geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen. Gastrijders tellen mee.

  • Elke KTM/Husqvarna piloot ontvangt per cross aanwezig een waardebon van 10€ (deze wordt gespaard en vanaf 50€ aan de piloot bezorgd). Bij aankoop van minstens 150€ bij een KTM- dealer kan deze in vermindering gebracht worden.

  • PPS steunt de jeugd en schenkt aan de kampioen van elke klasse een complete PPS uitlaat, voor de 2de een kortingsbon van 150€ en voor de derde kortingsbon van 100€.

  3) Ridenlg Championship:
  8 mini-proeven (Jeugd 2 en 3) startorde : jeugd 2 starten eerst, 20sec later jeugd 3 juniors 85cc en nog eens 20sec later de aspiranten 125cc.
  Voor de eerste 5 worden natura prijzen voorzien waaronder complete stickersets en kledij.
  De jeugd zal maximum 5 X per jaar op zaterdag rijden.

  27/04: Genk BeNeDu
  01/06: Koningshooikt (Imba MX2)
  03/08: Warsage (Imba Ladies)
  24/08: Huldenberg (Imba open)
  07/09: Kersbeek (Imba Sidecars )

  Aanwezigheidspunten:
  Voor het VMCF kampioenschap:
  Elke piloot krijgt 3 aanwezigheidspunten per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen voorbij gereden is), ook als er uitzonderlijk op zaterdag gereden wordt.
  Een IMBA piloot die deelneemt aan een IMBA wedstrijd krijgt tevens zijn aanwezigheidspunten als er op die dag VMCF wedstrijd is.

  4) BENEDU Championship
  Voor alle piloten onder de 18 jaar (50cc,65cc,85cc,125cc beloften tot inters)
  3 wedstrijden op zaterdag kampioenschap tussen jeugd België - Nederland en Duitsland

  27/4 Genk (België)
  18/5 Horst (Nederland)
  31/8 Weilerswist (Duitsland)

  Onderverdeling categorieën:
  jeugd 50cc
  jeugd 65cc kleine wielen
  jeugd 65cc grote wielen
  jeugd 85cc kleine wielen
  jeugd 85cc grote wielen
  jeugd 125cc/250cc4t tot 18jaar

  De eerste 5 ontvangen een trofee per cross en de eerste 3 op de eindstand.

  Meer info omtrent de jeugd kan steeds op de cross bij Jurgen De Smet (JDS) of per mail [email protected] of 0476/41 30 07


  Les écolages ? Ça bouge dans la VMCF. Nous pensons à nos futures pilotes

  AGE MINIMUM DE 6 ANS EST REQUIS

  Ecolages 1: Initiation automatiques 50cc & 65cc (àpd 6 ans)
  Ecolages 2: Débutant 65 cc & 85 cc avec vitesses (8 à -12 ans)
  Ecolages 3: Juniors 85cc et aspirants 125cc 2T ou 150cc 4T (11 à -14 ans)

  Ecolages 1-2-3:
  Pour les écolages, il y aura un « championnat » VMCF et 3 extras :

  1) Un championnat VMCF: 11 épreuves + 1 Finale

  **2) Un critère de régularité KTM/HUSQVARNA/PPS **
  Tous les concours à compter du premier cross jusqu’au dernier cross seront pris en compte pour le critère de régularité, aussi les concours qui auront lieu les samedis. Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison. Des personnes ayant prises une licence d’une journée seront prises en compte.

  • Chaque pilote KTM/Husqvarna recevra par cross présent un bon d’une valeur de 10€ (une fois les 50€ atteint, le bon de 50€ sera donné au pilote). Lorsque vous achetez auprès d’un dealer KTM pour un montant de 150€, le bon pourra être déduit du montant.

  • PPS offre au champion de chaque catégorie des écolages un échappement complet de PPS. La deuxième place recevra un bon de réduction de 150€ et la troisième place un bon de réduction de 100€.

  3) Ridenlg Championship:
  8 mini-épreuves (écolages 2 et 3) – ordre de départ : les écolages 2, 20 sec plus tard les écolages 3 juniors 85cc et encore 20 sec plus tard les aspirants 125cc.
  Pour les 5 premiers, des prix en nature seront prévus dont y compris des sets d’autocollants et des vêtements.
  Les écolages concourront maximum 5 X par ans un samedi.

  27/04: Genk BeNeDu
  01/06: Koningshooikt (Imba MX2)
  03/08: Warsage (Imba Ladies)
  24/08: Huldenberg (Imba open)
  07/09: Kersbeek (Imba Sidecars )

  Points de présence:
  Pour le championnat VMCF:
  Chaque pilote reçoit 3 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges), aussi quand la compétition aura lieu exceptionnellement un samedi.
  Un pilote IMBA qui participe à une compétition IMBA reçoit également ses points de présence si il y a un concours VMCF ce jour-là.

  4) BENEDU Championship
  Pour tous les pilotes en dessous de 18 ans (50cc,65cc,85cc,125cc espoirs jusqu’aux inters )
  3 concours le samedi – championnat entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne

  27/4 Genk (Belgique)
  18/5 Horst (Pays-Bas)
  31/8 Weilerswist (Allemagne)

  Catégories:
  écolages 50cc
  écolages 65cc petites roues
  écolages 65cc grandes roues
  écolages 85cc petites roues
  écolages 85cc grandes roues
  jeunes 125cc/250cc4t jusque 18 ans

  Les 5 premiers recevront un trophée par cross et les 3 premiers au classement final.

  Plus d’infos concernant les écolages, parlez-en avec Jurgen De Smet (JDS) au cross ou via téléphone 0476/41 30 07 ou envoyez un mail à [email protected]

 • 30 jan

  Hot news: update kalender/calendrier 2019

  HIER vind je de update van de kalender 2019.

  De oldtimercrossen, proeven, IMBA wedstrijden en Ride NLG werden toegevoegd.
  Er werd ook duidelijk aangeduid wanneer de jeugd op zaterdag rijdt.

  Uiteraard kunnen wijzigingen zich nog steeds voordoen wat betreft locaties.


  Vous trouverez ICI l'update du calendrier 2019.

  Les courses des oldtimers épreuves, compétitions IMBA,Ride NLG ont été rajoutées.
  Nous avons clairement indiqué quand les écolages concourront le samedi.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

 • 27 jan

  Afscheid Albert Van de Veire

  Op zaterdag 2 februari, om 11u in de parochiekerk Sint-Martinus van Lievegem-Zomergem neemt de VCMF afscheid van Albert Van de Veire.

  Albert was jarenlang een trouwe VMCF-medewerker. Hij was de vriend van iedere piloot en supporterde steeds met een grote glimlach.
  Hij stond altijd voor iedereen klaar om te helpen.

  Nu heeft men hem hierboven nodig om alles in goede banen te leiden, dus nemen we afscheid van onze startmeester Albert Van de Veire.

  Het ga je goed hierboven Albert!

 • 01 jan

  Happy New Year

  A NEW YEAR, HAVE A GOOD ONE!

  Het VMCF bestuur wenst iedereen een geweldig, fantastisch en ongelooflijk 2019 toe met uiteraard veel crossplezier.
  Tot in 2019!

  Le conseil VMCF souhaite tout le monde une superbe année 2019 avec bien sûr beaucoup de plaisir motocross.
  Rendez-vous en 2019!

 • 06 nov

  Vergunningsaanvraag/Demande de licence 2019

  Op de link hieronder vinden jullie de vergunningsaanvraag voor 2019.
  La demande de licence 2019 se trouve sur le lien ci-dessous.

  2019-vergunningsaanvraag-demande-de-l...

 • 08 okt

  Up to 2019 ...

  Het VMCF seizoen zit er op, en ja, het was een geweldig jaar!

  De voorbereidingen voor 2019 zijn volop aan de gang, vergunningen, kalender, reglement update, ...
  We hopen dat 2019 eens zo goed wordt, zelfs beter.

  Wij danken dan ook graag alle piloten, supporters, medewerkers, ... die er elke week bij waren.
  Zonder jullie was het lang niet zo'n succes geweest.

  Afspraak voor het kampioenenbal op 10 november.
  Meer info volgt later deze week.

  Op naar 2019 dus ...


  La saison de cross VMCF vient de se terminer, et oui, c'était une superbe année!

  Les préparations pour 2019 sont actuellement en cours, licenses, calendrier, update du règlement, ...
  Nous éspérons que 2019 sera encore mieux que 2018.

  Nous remercions les pilotes, spectateurs, collaborateurs ... qui étaient présents chaque semaine.
  Sans vous cela n'aurait pas été un tel succès.

  Rendez-vous au ball du cross le 10 novembre. Plus d'infos suivront plus tard cette semaine.

  En avant vers 2019 ...

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event