Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement

Hieronder vindt u de update van het reglement 2017 – gelieve dit aandachtig door te lezen
De belangrijkste wijzigingen bevinden zich bij artikel 18 :
- elke piloot 5 aanwezigheidspunten zal krijgen per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen is voorbijgereden). Dit gaat in vanaf de eerste proef tot de finale.
- Jeugd 1-2-3: er worden geen wedstrijden meer geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen
vmcf-reglement-2017-2.pdf

Voici l’update du règlement 2017 – merci de le parcourir attentivement
Les changements les plus importants se trouvent dans l’article 18
- Chaque pilote reçoit 5 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges). Ceci se fera à partir de la première épreuve jusqu'à la Finale.
- Manches des écolages (1-2-3): Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison.
reglement-vmcf-2017-2.pdf

Nieuwsberichten

 • 16 jul

  zondag-dimanche 16/07 & vrijdag-vendredi 21/07: verlof/congé

 • 15 jul

  Wijziging finale jeugd - Modification Finale écolages & extra mini kampioenschap - mini-championnat supplémentaire

  Omwille van de 3 landen wedstrijd die doorgaat op 16/9 in Weilerswist - Duitsland, zal de finale van de jeugd niet plaatsvinden in Veulen op 17/09 maar in Vollezele op 03/09.
  Er wordt in Vollezele tijd voorzien voor alle jeugd voor een ereronde.

  Om alnsog een extraatje te doen voor de jeugd, wordt een serie van 3 superfinales voorzien, verspreid over 3 zondagen (Wachtebeke, Veulen, Wambeek).
  Dit is dus een extra reeks naast de 2 standaardreeksen.
  Het gaat om een mini-kampioenschap waarbij de eerste 5 gehuldigd worden te Wambeek.


  Suite à la compétition des 3 pays qui aura lieu le 16/9 à Weilerswist - Allemagne, la finale des écolages n'aura pas lieu à Veulen le 17/09 mais à Vollezele le 03/09.
  A Vollezele du temps sera prévu pour l'écolage afin de rouler un tour d'honneur.

  Afin de faire un petit-extra pour les écolages, une série de 3 super finales sera prévue, réparties sur 3 dimanches (Wachtebeke, Veulen, Wambeek).
  Ceci est donc d'une manche supplémentaire à côté des manches standards.
  Il s'agit d'un mini-championnat et les 5 premiers seront honorés à Wambeek.

  UPDATE KALENDER - CALENDRIER

 • 29 jun

  Cross Werchter 23/07

  Het weekend van 22 en 23 juli zijn we te gast te Werchter bij de familie Wijns.

  Op zaterdag zijn er vrije trainingen van 14h00 tot 18h00.

  Op zaterdagavond is er in de feesttent vanaf 19h00 eetgelegenheid : Kip aan het ’t spit of witte/zwarte pensen of balletjes met appelmoes of krieken en gebakken aardappeltjes/brood.
  Prijs per persoon: 12€.

  Op zondag komen alle reeksen komen aan bod, inclusief zijspannen met proef voor categorie 3 en 4.
  Er wordt ook een herdenkingsprijs Rik “TM” Vermeulen en een mobyletten/brommers reeks verreden.

  Volg het evenement op facebook onder VMCF Werchter

  Iedereen welkom!

  GPS: Grotestraat, 3118 Werchter (E314 afrit 22 Aarschot, gezien wegenwerken in Haacht)


  Le weekend du 22 et 23 juillet, la famille Wijns nous accueille à Werchter.

  Samedi, il y aura des entrainements libres de 14h00 à 18h00.

  Le samedi soir, possibilité de manger au chapiteau à partir de 19h00: Poulet rôti, boudins noirs/blancs ou boulettes avec compote ou cerises et pommes de terres rissolées/pain.
  Prix par personne: 12€

  Le dimanche, courses pour toutes les catégories, y compris les side-cars. Epreuves pour la catégorie 3 et 4.
  Il y aura des manches de commémoration Rik « TM » Vermeulen et des manches mobylettes.

  Suivez l'évènement sur Facebook sous VMCF Werchter.

  Tout le monde est la bienvenue !

  GPS: Grotestraat, 3118 Werchter (E413, sortie 22 Aarschot, vu les travaux à Haacht)

  UURSCHEMA - HORAIRE WERCHTER

 • 28 jun

  30/07: Cross Komen/Comines

  Op zondag 30 juli zijn we te gast op het gekende circuit ’T Zwaanhof te Komen.

  Op zaterdag zijn er vrije trainingen van 13h30 tot 18h30.

  Op zondag komen alle categorieën aan bod en is er proef voor categorie 1 en 4.

  Afspraak dit weekend dus te Komen!


  Le dimanche 30 juillet, nous vous accueillons au circuit connu ‘T Zwaanhof à Comines.

  Le samedi, il y aura des entrainements libres de 13h30 à 18h30.

  Le dimanche, courses pour toutes les catégories et il y a des épreuves pour catégorie 1 et 4.

  Rendez-vous donc ce weekend à Comines.

  GPS: Zandvoordestraat 17, Komen/Comines

 • 28 jun

  05/08 & 06/08: Cross Kersbeek

  Het weekend van 5 en 6 augustus zijn we te gast in Kersbeek bij de familie Coen.

  Op zaterdag komen de Oldtimers, de Mobs en de JEUGD reeksen aan bod, gevolgd door vrije trainingen.

  Zaterdagavond om 19u00 kip aan 't spit gevolgd door een optreden van coverband "Spikes” vanaf 21h00.
  Inschrijven voor het eten via techmaster@telenet.be of op 0495/81 36 09. Ambiance gegarandeerd.

  Zondag Europees IMBA Kampioenschap zijspannen + VMCF programma (geen jeugd!) met proeven voor categorie 1 en 3.

  Zie uurschema's onderaan.

  Tot in Kersbeek!

  GPS: Langstreepstraat Kersbeek


  Le weekend du 5 et 6 août, la famille Coen nous accueille à Kersbeek.

  Le samedi, il y aura des courses pour les Oldtimers, les Mobs et les ECOLAGES, suivi par des entrainements libres.

  Le samedi soir au chapiteau : poulet rôti à partir de 19h00 suivi par un coverband « Spikes » à partir de 21h00.
  Réservations pour le dîner sur techmaster@telenet.be ou 0495 81 36 09. Ambiance garantit !

  Le dimanche, championnat Européen IMBA pour les Side-Cars + programme VMCF (pas de courses pour les écolages !) avec des épreuves pour les catégories 1 et 3.

  Voir horaires plus bas.

  Rendez-vous donc à Kersbeek.

  uurschema zaterdag/horaire samedi

  uurschema zondag/horaire dimanche

  GPS: Langstreepstraat Kersbeek

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

 • 18 mei

  3 landen wedstrijd: jeugd - Compétition 3 pays: jeunes

  3 LANDEN WEDSTRIJD JEUGD (BELGIË, NEDERLAND, DUITSLAND)

  Data:
  10/06: Koningshooikt
  16/09: Weilerswist (Duitsland)
  1/10: Horst (Nederland)

  Er wordt gereden in volgende klassen
  50cc
  65cc kleine wielen + grote wielen aparte klassering
  85 cc kleine wielen + grote wielen aparte klassering
  MX2 jeugd
  Quads jeugd aparte klassering

  In de 65cc en de 85cc rijden de kleine en de grote wielen samen maar ze worden apart geklasseerd. Samenvoeging is noodzakelijk omdat Duitsland maar een 65cc en een 85cc klasse heeft. Bij te volle klassen worden er series en finales verreden. Alle klassen rijden een tijdstraining voor opstelling in het rennerspark.
  Om dezelfde startnummers te voorkomen en rijders niet op te zadelen met extra kosten voor nieuwe nummers, werd besloten dat de rijders de letter van hun land voor hun nummer moeten plaatsen. B=België, D=Duitsland, N=Nederland.

  Bij deelname, krijgt de piloot de aanwezigheidspunten van de VMCF.

  Om alles vlot te laten verlopen, dient er op voorhand ingeschreven te worden, dit op ten laatste zaterdag 3 juni. Inschrijvingsformulieren zijn ter beschikking tijdens de inschrijvingen op zaterdagavond en zondagochtend.


  COMPETITION 3 PAYS JEUNES (BELGIQUE, PAYS-BAS, ALLEMAGNE)

  Dates :
  10/06: Koningshooikt
  16/09: Weilerswist (Allemagne)
  1/10: Horst (Pays-Bas)

  La compétition se fera dans les catégories suivantes :
  50cc
  65cc petites roues + grandes roues classement individuel
  85 cc petites roues + grandes roues classement individuel
  MX2 jeunes
  Quads jeunes classement individuel

  Dans les 65cc et les 85cc les petites et grandes roues concourront ensemble, mais il y aura un classement séparé. Il est nécessaire de les faire rouler ensemble puisque l’Allemagne n’a qu’une catégorie 65cc et une catégorie 85cc. Toutes les catégories feront des entrainements chronométrés pour pouvoir connaître la place de départ dans le parc des pilotes.
  Afin d’éviter les mêmes numéros de départ et afin d’éviter des coûts supplémentaires pour les pilotes, il a été décidé que les pilotes mettent la lettre du pays devant leur numéro.
  B=Belgique, D= Allemagne, N=Pays-Bas.

  Si un pilote participe à cette compétition, il recevra ses points de présence de la VMCF.

  Pour que tout se déroule bien, il faut s’inscrire à l’avance, ce le samedi 3 juin au plus tard. Des formulaires d’inscriptions seront à disposition lors des inscriptions le samedi soir et le dimanche matin.

  inschrijvingsformulier 3-landen wedstrijd/formulaire d'inscription compétition 3 pays

 • 15 mei

  VMCF kalender 2017 - Calendrier VMCF 2017- UPDATE 15/05/2017

  In bijlage vindt u de update van de kalender.

  Wat is er gewijzigd?
  - Er zullen geen zijspannen rijden in Moresnet en Huldenberg
  - In Kersbeek zal de jeugd op zaterdag rijden.

  Uiteraard zijn wijzigingen in de kalender nog steeds mogelijk.


  En annexe, vous trouverez un update du calendrier 2017.

  Quels sont les changements?
  - Il n'y aura pas de Side-Cars à Moresnet et à Huldeberg
  - A Kersbeek, l'écolage concourrera le samedi

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

  Nous espérons ainsi de pouvoir vous offrir un super calendrier 2017 !
  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-2017-dd...

 • 21 jan

  Laatste nieuwtjes -Dernières nouvelles

  • Er is terug de mogelijkheid een bijvergunning te nemen om UMC piloten de kans te geven bij VMBB te rijden en omgekeerd. Dus VMBB piloten kunnen ook een bijvergunning nemen bij VMCF of andere UMC leden.

  • Piloten van VLM, MC Genk of MC Lille die interesse hebben om deel te nemen aan IMBA wedstrijden kunnen contact opnemen met het VMCF bestuur.


  • Il est de nouveau possible de prendre une « licence complémentaire » pour offrir la possibilité aux pilotes UMC de rouler à la FMBB et vice-versa. Donc les pilotes FMBB peuvent aussi prendre une licence complémentaire auprès de la VMCF ou autres membres de l’UMC.

  • Des pilotes de la VLM, MC Genk ou MC Lille qui sont intéressés de participer aux compétitions IMBA peuvent prendre contact avec la VMCF.

 • 31 okt

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2017

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2017.

  Prijs jaarvergunning tot 31/12/16 (inclusief dames & pitbikes): 225€
  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/17: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs voor de snelle beslissers 190€ (t.e.m. 31/12/2016) en vanaf 01/01/2017 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  Download hier je vergunningsaanvraag voor 2017 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare of via email naar roels.martin@skynet.be. Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2017.

  Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2016 (y compris les dames et les pitbikes): 225€
  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/17: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 190€ pour ceux qui se décident rapidement (jusqu’au 31/12/2016). Le prix augmentera à 200€ àpd 01/01/2017.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  Téléchargez ici votre demande de licence 2017 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare ou par mail à roels.martin@skynet.be. Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 37 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event