Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2018

vmcf-reglement-2018.pdf - reglement-vmcf-2018.pdf

Nieuwsberichten

 • 22 sep

  22 & 23/9: MOTORCROSS WAMBEEK

  Het weekend van 22 en 23 september zijn we te gast bij de familie Thomas op het gekende circuit te Wambeek.

  Op zaterdag: BK Oldtimers + Team Trofee met nadien vrije trainingen van 15h30 tot 18h30.
  Voor de teamtrofee – vergeet jullie niet in te schrijven!
  Op zaterdagavond in de tent eetgelegenheid vanaf 19h00: keuze uit 1/2 Kip van 't spit of stoofvlees met groentjes, verschillende sauzen en frietjes.
  Vanaf 20h00 tot 00h00: discobar Wytse.

  Op zondag worden de gewone VMCF reeksen verreden met finales voor categorieën 1 en 3. Spektakel gegarandeerd dus.
  Voor jeugd 2 en 3, vindt hier de laatste wedstrijd plaats voor het RideNLG.

  Belangrijk:
  PARKING: GELIEVE DE DOORGANGEN GOED VRIJ TE HOUDEN! HET IS BELANGRIJK DAT IEDEREEN GOED OP EN AF DE PARKING KAN RIJDEN;
  HOU JE AAN DEZE REGEL AUB!

  Tot in Wambeek!


  Le weekend du 22 et 23 septembre, la famille Thomas vous accueille au circuit connu à Wambeek.

  Le samedi il y aura d’abord le BK des Oldtimers & un team trophée suivi par des entraînements libres de 15h30 à 18h30. Pour le team trophée, n’oubliez pas de vous inscrire!
  Le samedi soir à-p-d de 19h00: possibilité de manger au chapiteau: 1/2 poulet rôti ou carbonades avec légumes, différentes sauces et frites.
  De 20h00 à 00h00 : discobar Wytse

  Le dimanche, programme VMCF normal avec les finales pour les catégories 1 et 3. Spectacle garantit !
  Pour les écolages 2 et 3, la dernière épreuve du championnat RideNLG aura lieu.

  IMPORTANT:
  PARKING : VEUILLEZ LAISSER LE PASSAGE LIBRE. IL ET IMPORTANT QUE TOUT LE MONDE PUISSE BIEN ACCEDER ET QUITTER LE PARKING !
  MERCI DE VOUS TENIR A CE REGLE SVP!

  Rendez-vous donc à Wambeek.

  GPS : Weverstraat, Wambeek (wegwijzers cross volgen/suivre flèches cross)

 • 17 sep

  Uitnodiging kalendervergadering 2019 / Invitation – organisation du calendrier 2019

  Beste cross vrienden, piloten en (kandidaat) inrichters,

  Het bestuur nodigt u graag uit op hun jaarlijkse kalendervergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 5 oktober 2018 om 19u30.

  Samenkomst in “Het Gildenhuis”, Kerkstraat 30 te 1800 Peutie.
  (Het Gildenhuis ligt vlak aan de kerk van Peutie, op de hoek van de Kerkstraat en de Oudstrijdersstraat).

  Afspraak dus op 5 oktober!


  Chers amis du cross, pilotes et organisateurs (candidat),

  Nous vous invitons à notre réunion d’organisation du calendrier annuel qui aura lieu le vendredi 5 octobre 2018 à 19h30.

  Nous vous accueillons à « Het Gildenhuis », Kerkstraat 30 à Peutie.
  (« Het Gildenhuis » se situe à l’église de Peutie, au croisement de « Kerstraat » et de « Oudstrijdersstraat »).

  Nous espérons vous voir le 5 octobre !

  Voor / pour la VMCF.
  Alain Hoolants

 • 09 sep

  FINALE BENEDU CUP KLEINHAU 29/09

  Op zaterdag 29 september gaat de finale van de BeNeDu jeugd cup door in het Duitse Kleinhau.
  Rennerspark is open vanaf vrijdag 28 september.
  Prijs jeugd 20€ inschrijving, maar omvat 2 inkoms
  Gelieve Jurgen de Smet te contacteren voor inschrijving op 0476/41 30 07.


  Le samedi 29 septembre, finale de la BeNeDu cup à Kleinhau, Allemagne.
  Le parc des pilotes est ouvert àpd vendredi 28 septembre.
  Prix inscription écolages 20€, mais contient 2 entrées.
  Merci de contacter Jurgen De Smet pour les inscriptions au 0476/41 30 07

  UURSCHEMA/HORAIRE 29/9

 • 31 jul

  UPDATE QUADS

  Er zullen vanaf heden geen Quads meer rijden in de VMCF, dit wegens te weinig of soms zelfs geen deelnemers.
  Quad piloten kunnen een afvaardiging aanvragen bij Martin Roels waarmee ze zonder problemen in de MCLB kunnen gaan rijden.


  A partir d'aujourd'hui les Quads ne concourront plus à la VMCF, cela à cause de trop peu ou parfois même pas de participants.
  Les pilotes Quads peuvent demander un mandat (accord) auprès de Martin Roels.
  Avec ce mandat, les pilotes Quads pourront concourrir sans problèmes à l'MCLB.

 • 20 apr

  Update Kalender/Calendrier 20 04 2018

 • 09 mrt

  Uurschema 2018

  In bijlage vinden jullie het algemene uurschema.
  Uiteraard zijn aanpassingen mogelijk op de dag van de wedstrijd.
  In geval van een speciaal programma zal dit worden vermeld op de site.


  En annexe, vous trouverez l'horaire général.
  Il va de soi que des modifications sont possible le jour de la course.
  En cas d'un programme spécial, vous le trouverez sur le site.

  F Horaire - uurschema 2018-vmcf.pdf

 • 11 jan

  Kalender 2018 - update 10/01

  Hierbij vinden jullie een update van de VMCF crosskalender voor 2018.
  De oldtimers, proeven, IMBA wedstrijden en andere ... werden toegevoegd.

  Uiteraard zijn wijzigingen nog steeds mogelijk.


  Voici un update du calendrier VMCF pour 2018.
  Les oldtimers, épreuves, compétition IMBA, et autres ... ont été rajoutées.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-2018 update 10-1

 • 29 okt

  REGLEMENT 2018

  De belangrijkste wijzigingen aan het reglement 2018 vinden jullie onder volgende artikel nummers:

  Artikel 5: categorieën
  Jeugd 1 Initiatie automaten 50 cc + 65 cc (6 tot 8 jaar)
  Jeugd 2 Nieuwelingen: 65 cc & 85 cc geschakeld (6 tot -12 jaar)
  Jeugd 3 Junioren 85 cc & aspiranten 125 cc (12 tot -14-jarigen)
  Geen Inters B meer, enkel nog MX1 en MX2
  1 enkele categorie zijspannen, nl zijspannen Open

  Artikel 17A:
  Om in de puntentelling (dag- en kampioenschapsklassering) te worden opgenomen, moet een rijder minimaal 75% van de ronden, die door de winnaar werden afgelegd, hebben gereden.

  Artikel 18: puntenverdeling
  Jeugdreeksen (Jeugd 1-2-3):
  Daar wij sterk geloven in de jeugd en deze ook meer willen aantrekken, zullen er 3 soorten “kampioenschappen” ingelast worden vanaf 2018:
  1) VMCF kampioenschap: 11 proeven + 1 Finale
  2) een regelmatigheidscriterium. Vanaf de eerste proef van de volwassenen t.e.m. de finale (zie kalender op website), tellen alle wedstrijden voor het regelmatigheidscriterium. Er worden geen wedstrijden meer geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen. Gastrijders tellen mee.
  3) Ridenlg Championship: 8 mini-proeven (Jeugd 2 en 3) – meer info volgt later via JDS

  Aanwezigheidspunten:
  Elke piloot krijgt 3 aanwezigheidspunten per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen voorbij gereden is).
  Een IMBA piloot die deelneemt aan een IMBA wedstrijd krijgt tevens zijn aanwezigheidspunten als er op die dag VMCF wedstrijd is.

  Gelieve het nieuwe reglement in detail door te nemen.


  Les modifications les plus importantes au règlement 2018 se trouvent sous les numéros d’articles suivants:

  Article 5: catégories
  Ecolage 1 Initiation 50 cc + 65 cc automatiques (6 à 8 ans)
  Ecolage 2 Débutants 65 cc & 85 cc avec vitesses (6 à 10 ans)
  Ecolage 3 Juniors 85 cc & Aspirants 125 cc (10 à -14 ans)
  Plus d’Inters B, seulement MX1 et MX2
  1 seule catégorie de sidecars, c.-à-d. les side-cars Open

  Article 17A:
  Pour être repris dans le comptage des points (classement de jour et du championnat), un pilote doit avoir parcouru minimum 75% des tours qui ont été effectués par le vainqueur.

  Article 18: attribution des points
  Manches des écolages (1-2-3) :
  Vu que nous croyons fort dans les jeunes et que nous voulons les attirer encore plus, il y aura 3 types de championnat à partir de 2018:
  1) Un championnat VMCF : 11 épreuves + 1 finale
  2) Un critère de régularité : tous les concours, à compter de la première épreuve des adultes jusqu’à la finale (voir calendrier sur le site web), seront pris en compte pour le critère de régularité. Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison. Des personnes ayant prises une licence d’une journée seront pris en compte.
  3) Ridenlg Championship : 8 mini-épreuves (écolages 2 et 3) – plus d’infos suivront plus tard via JDS

  Points de présence:
  Chaque pilote reçoit 3 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges).
  Un pilote IMBA qui participe à une compétition IMBA reçoit également ses points de présence si il y a un concours VMCF ce jour-là.

  Merci de parcourir ce nouveau règlement en détail.

 • 22 okt

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2018 - update 22-10

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2018.

  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/18: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs vanaf 01/01/2087 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  [Download hier] je vergunningsaanvraag voor 2018 en schrijf je in.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).

  Belangrijk: wijzigingen categorieën:
  Jeugd:
  O Initiatie automaten 50cc & 65cc (6 tot 8 jaar).
  O Nieuweling 65cc & 85cc geschakeld (6 tot -12 jaar)
  O Junioren 85cc & aspiranten 125 cc (12 tot -14 jaar)

  Geen Inters B meer, enkel Inters MX 1 en Inters MX 2
  Zijspannen Open


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2018.

  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/18: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 200€ àpd 01/01/2018.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  [Téléchargez ici] votre demande de licence 2018 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 37 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

  Important: changements catégories:
  Jeugd:
  O Initiation automatiques 50cc & 65cc (6 à 8 ans)
  O Débutants - 65cc & 85cc avec vitesses (6 à 10 ans)
  O Juniors – 85cc et aspirants 125cc (10 à -14 ans)

  Plus d'Inters B, seulement Inters MX 1 et Inters MX 2
  Sidecars Open

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event