Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2018

vmcf-reglement-2018.pdf - reglement-vmcf-2018.pdf

Nieuwsberichten

 • 17 dec

  Eetfestijnen / Soupers

  GROTE WINTER BARBECUE TVV MOTOCROSSER JOSHUA DE SMET op zondag 17 december vanaf 11h30 tot 20h00
  GRAND BBQ HIVERNAL EN FAVEUR DE JOSHUA DE SMET le dimanche 17 décembre à partir de 11h30 jusqu'à 20h00.

  Waar? Ou? Voetbalkantine Borsbeke - GPS Warandelaan

  Prijs? Prix? Volwassenen/Adultes: 15€ p/p - kinderen aan de kassa/enfants à la caisse
  4 stukken vlees: toscaans gebraad, warme beenhesp, worst, kippenbout met groentjes, warme sauzen en frietjes.
  4 morceaux de viande: rôti toscan,jambon d'os chaud, saucisse, poulet avec légumes, sauces chaudes et frites.


  WINTERBBQ TEAM COEN & the girls op zaterdag 10 februari 2018 vanaf 17h00.
  BBQ HIVERNAL TEAM COEN & the girls le samedi 10 février 2018 à partir de 17h00.

  Waar? Ou? "Den Hoek"? Hoekstraat, 3470 KORTENAKEN
  Stefan: 0495/81 36 09 - Tasha: 0496/33 26 72

  Iedereen van harte welkom/ Tout le monde est la bienvenue !

 • 13 nov

  Kalender 2018

  Hierbij vinden jullie de eerste officiële versie van de VMCF crosskalender voor 2018.

  Uiteraard zijn wijzigingen nog steeds mogelijk.
  De oldtimers en de proeven zullen begin 2018 toegevoegd worden.


  Voici la première version officielle du calendrier VMCF pour 2018.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.
  Les oldtimers et les épvreuves seront rajoutées début 2018.

  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-2018 V1

 • 29 okt

  REGLEMENT 2018

  De belangrijkste wijzigingen aan het reglement 2018 vinden jullie onder volgende artikel nummers:

  Artikel 5: categorieën
  Jeugd 1 Initiatie automaten 50 cc + 65 cc (6 tot 8 jaar)
  Jeugd 2 Nieuwelingen: 65 cc & 85 cc geschakeld (6 tot 10 jaar)
  Jeugd 3 Junioren 85 cc & aspiranten 125 cc (10 tot -14-jarigen)
  Geen Inters B meer, enkel nog MX1 en MX2
  1 enkele categorie zijspannen, nl zijspannen Open

  Artikel 17A:
  Om in de puntentelling (dag- en kampioenschapsklassering) te worden opgenomen, moet een rijder minimaal 75% van de ronden, die door de winnaar werden afgelegd, hebben gereden.

  Artikel 18: puntenverdeling
  Jeugdreeksen (Jeugd 1-2-3):
  Daar wij sterk geloven in de jeugd en deze ook meer willen aantrekken, zullen er 3 soorten “kampioenschappen” ingelast worden vanaf 2018:
  1) VMCF kampioenschap: 11 proeven + 1 Finale
  2) een regelmatigheidscriterium. Vanaf de eerste proef van de volwassenen t.e.m. de finale (zie kalender op website), tellen alle wedstrijden voor het regelmatigheidscriterium. Er worden geen wedstrijden meer geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen. Gastrijders tellen mee.
  3) Ridenlg Championship: 8 mini-proeven (Jeugd 2 en 3) – meer info volgt later via JDS

  Aanwezigheidspunten:
  Elke piloot krijgt 3 aanwezigheidspunten per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen voorbij gereden is).
  Een IMBA piloot die deelneemt aan een IMBA wedstrijd krijgt tevens zijn aanwezigheidspunten als er op die dag VMCF wedstrijd is.

  Gelieve het nieuwe reglement in detail door te nemen.


  Les modifications les plus importantes au règlement 2018 se trouvent sous les numéros d’articles suivants:

  Article 5: catégories
  Ecolage 1 Initiation 50 cc + 65 cc automatiques (6 à 8 ans)
  Ecolage 2 Débutants 65 cc & 85 cc avec vitesses (6 à 10 ans)
  Ecolage 3 Juniors 85 cc & Aspirants 125 cc (10 à -14 ans)
  Plus d’Inters B, seulement MX1 et MX2
  1 seule catégorie de sidecars, c.-à-d. les side-cars Open

  Article 17A:
  Pour être repris dans le comptage des points (classement de jour et du championnat), un pilote doit avoir parcouru minimum 75% des tours qui ont été effectués par le vainqueur.

  Article 18: attribution des points
  Manches des écolages (1-2-3) :
  Vu que nous croyons fort dans les jeunes et que nous voulons les attirer encore plus, il y aura 3 types de championnat à partir de 2018:
  1) Un championnat VMCF : 11 épreuves + 1 finale
  2) Un critère de régularité : tous les concours, à compter de la première épreuve des adultes jusqu’à la finale (voir calendrier sur le site web), seront pris en compte pour le critère de régularité. Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison. Des personnes ayant prises une licence d’une journée seront pris en compte.
  3) Ridenlg Championship : 8 mini-épreuves (écolages 2 et 3) – plus d’infos suivront plus tard via JDS

  Points de présence:
  Chaque pilote reçoit 3 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges).
  Un pilote IMBA qui participe à une compétition IMBA reçoit également ses points de présence si il y a un concours VMCF ce jour-là.

  Merci de parcourir ce nouveau règlement en détail.

 • 22 okt

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2018 - update 22-10

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2018.

  Prijs jaarvergunning tot 31/12/17 (inclusief dames & pitbikes): 225€
  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/18: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs voor de snelle beslissers 190€ (t.e.m. 31/12/2017) en vanaf 01/01/2087 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  [Download hier] je vergunningsaanvraag voor 2018 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).

  Belangrijk: wijzigingen categorieën:
  Jeugd:
  O Initiatie automaten 50cc & 65cc (6 tot 8 jaar).
  O Nieuweling 65cc & 85cc geschakeld (6 tot 10 jaar)
  O Junioren 85cc & aspiranten 125 cc (10 tot -14 jaar)

  Geen Inters B meer, enkel Inters MX 1 en Inters MX 2
  Zijspannen Open


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2018.

  Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2017 (y compris les dames et les pitbikes): 225€
  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/18: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 190€ pour ceux qui se décident rapidement (jusqu’au 31/12/2017). Le prix augmentera à 200€ àpd 01/01/2018.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  [Téléchargez ici] votre demande de licence 2018 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 37 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

  Important: changements catégories:
  Jeugd:
  O Initiation automatiques 50cc & 65cc (6 à 8 ans)
  O Débutants - 65cc & 85cc avec vitesses (6 à 10 ans)
  O Juniors – 85cc et aspirants 125cc (10 à -14 ans)

  Plus d'Inters B, seulement Inters MX 1 et Inters MX 2
  Sidecars Open

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

 • 21 jan

  Laatste nieuwtjes -Dernières nouvelles

  • Er is terug de mogelijkheid een bijvergunning te nemen om UMC piloten de kans te geven bij VMBB te rijden en omgekeerd. Dus VMBB piloten kunnen ook een bijvergunning nemen bij VMCF of andere UMC leden.

  • Piloten van VLM, MC Genk of MC Lille die interesse hebben om deel te nemen aan IMBA wedstrijden kunnen contact opnemen met het VMCF bestuur.


  • Il est de nouveau possible de prendre une « licence complémentaire » pour offrir la possibilité aux pilotes UMC de rouler à la FMBB et vice-versa. Donc les pilotes FMBB peuvent aussi prendre une licence complémentaire auprès de la VMCF ou autres membres de l’UMC.

  • Des pilotes de la VLM, MC Genk ou MC Lille qui sont intéressés de participer aux compétitions IMBA peuvent prendre contact avec la VMCF.

 • 22 mrt

  Uurschema's - Horaires

  In bijlage de uurschema's met en zonder zijspannen.
  Uiteraard zijn aanpassingen mogelijk op de dag van de wedstrijd. In geval van een speciaal programma zal dit worden vermeld op de site.


  En annexe, vous trouverez les horaires avec et sans sidecars.
  Il va de soi que des modifications sont possible le jour de la course. En cas d'un programme spécial, vous le trouverez sur le site.

  uurschema-horaire-2016-no-sidecars.pdf

  uurschema-horaire-2016-with-sidecars.pdf

 • 31 jan

  Belangrijk bericht van het bestuur - Message important du conseil

  • Er zijn nog steeds piloten en toeschouwers die niet begrijpen hoe gevaarlijk het is niet achter de koorden/nadars te blijven => REGEL: gelieve achter de omheining te blijven.
   De piloot is volgens het reglement verantwoordelijk voor zijn supporters. Er wordt van de piloot verwacht dat hij zijn supporters daarover inlicht.
   GEVOLGEN BIJ NIET NALEVING:
   o Bij herhaaldelijke verwittigingen zal de reeks stilgelegd worden en er zal niet meer herstart worden.
   o Als een piloot of toeschouwer wordt aangereden op de omloop zal hij automatisch worden gedagvaard en verantwoordelijk gesteld worden.

  • Er wordt van de piloot verwacht dat hij het milieu respecteert
   => REGELS: plaats uw milieumat, gebruik van tear-offs is verboden, neem uw afval mee naar huis (of indien een container ter beschikking, gelieve het in de daartoe voorziene container te gooien), laat geen olie, banden of etensresten achter op het terrein.

  • Er zal strenge controle uitgevoerd worden op het Db-geluid van uw motor.
   Wij gaan er van uit dat jullie deze regels correct zullen opvolgen. Cross is een mooie en toffe sport, wij rekenen op jullie allen op een geweldig seizoen en vergeet vooral niet: “de toekomst van de motorcross hangt mede van jullie af”.

  Het bestuur.


  • Il y a toujours des pilotes/spectateurs qui ne comprennent pas le danger de ne pas rester derrière les cordes/nadars => REGLE: veuillez rester derrière les cordes/nadars.
   Selon le règlement, le pilote est responsable de ses supporters. Le pilote est tenu de les informer.
   CONSEQUENCES LORS DE LA NON-OBSERVATION:
   o Après de multiples avertissements, la course sera arrêtée et ne sera pas reprise.
   o Si un pilote ou un téléspectateur est heurté sur le circuit, il sera automatiquement convoqué et tenu responsable.

  • Le pilote est tenu de respecter l’environnement
   => REGLES : placez votre tapis environnemental, l’usage des tear-offs est interdit, emmenez vos déchets à la maison (ou à déponer dans le conteneur si disponible) ne pas laisser de l’huile, des pneus ou d’autres déchets sur le circuit.

  • Un contrôle strict sera exécuté en ce qui concerne le son DB de votre moteur.
   Nous espérons que vous mettiez en pratique ces règles de façon correcte. Le Cross est un beau sport et nous comptons sur vous tous pour avoir une saison incroyable. Et surtout n’oubliez pas : « l’avenir du cross dépend également de vous ».

  Le conseil

 • 22 jan

  IMBA

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op [email protected] of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  meer info: www.imba-mx.com
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op [email protected] of telefonisch via Martin Roels.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event